Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Цени за строителството на еднофамилна къща

При строителството на еднофамилна къща е трудно да се определят разходите за реализирането й още от самото начало. Докато цената на проектирането лесно се определя спрямо квадратурата на обекта, то цената за строителството на къщата се определя едва при получаването на количествените сметки по всички специалности спрямо които се остойностява строежа.

Обикновено нашите клиенти имат някаква представа за своята къща, относно разпределението на етажа, стаите, веранда, фасади и тн. Основна цел на архитектурното ни студио е да въведем  желанията на клиента в архитектурна форма и порядък, така че да се оптимизират не само пространствата на помещенията, но и разходите след това за строителство. В този етап се залагат техническите параметри на къщата, които оказват влияние върху крайната цена.

Изборът на дограма - прозорци и врати, топлоизолация, конструктивна схема, дебелина на зидовете, вида на покрива – могат да спестят значителни финансови средства при отоплението, поддръжката и експлоатацията на къщата през годините.

В приложената таблица сме показали ориентировъчната стойност на всяка част при строителството на къщата. Тя няма претенции да бъде вярна във всеки конкретен случай, но дава възможност на клиентите ни да добият представа за процентното отношение на всяка част. Именно по този начин може да се спестят значителни средства на етап проектиране, като се има в предвид коя част оскъпява строежа. 

Тази приблизителна оценка е направена при някой предварителни предпоставки: равнинен терен, къща без сутерен/мазе, които иначе качват драстично количеството за бетон, армировка, топло и хидроизолация, . Трябва да се има в предвид, че в зависимост от  материалите за довършителните работи  разходите при изграждането на еднофамилната къща могат значително да се променят в зависимост от вида на материалите..

5