Call us  0885 826 654

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Цени за проектиране на архитектурно студио "Пловдив Дизайн"

Цени за цялостно проектиране на еднофамилна къща:

 • 150 кв.м. - 3500 лв.
 • 170 кв.м. - 3800 лв.
 • 200 кв.м. - 4100 лв.
 • 220 кв.м. - 4400 лв.
 • 250 кв.м. - 4850 лв.

*за по малка или по голяма квадратура - поискайте оферта тук

 

Цени на отделните части:

 • Архитектура - от 3 до 5 лв/кв.м
 • Строителни конструкции - от 3 до 5 лв/кв.м
 • Електро - от 1 до 2лв/кв.м.
 • ВиК - от 1 до 2 лв/кв.м
 • Енергийна ефективност - 1,0 лв/кв.м (минимум 150лв.)
 • Отопление вентилация и климатизация - 1,5 -2,0 лв/кв.м (минимум 200лв)
 • Пожарна безопасност - 0.5 лв/кв.м (минимум 200лв.)
 • Геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план - 600 лв.
 • План за безопасност и здраве - 150 лв.
 • Конструктивно становище - 150 лв.
 • Архитектурно заснемане - 1-2лв./кв.м.
 • Схема за разполагане на маси за сервиране - 150 лв.
 • Подробни устройствени планове - цената е по договаряне 
 • Технология ( при промишлени сгради и ресторанти ) - цената е по договаряне 

  *Всички цени са ориентировъчни. 

Окончателна цена може да получите след предоставяне на изходни данни (задание за проектиране, скица-виза, писмо от ВиК и предварителен договор от енергоразпределително дружество)