Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Цената ли е определяща при избора на добър архитект?

В качеството си на инвеститори, често прибягваме до един стар, но не много удачен трик – да обменим информация с колеги за цените на проектантските услуги. Тази утвърдена практика за „проучване на пазара“, в голяма част от случаите, предоставя не дотам точна и коректна информация, а и не винаги ниската цена е правилно избраният критерий за оценка на един проект. Това е така, защото освен експертен, проектантският труд е и творчески.

А и как да бъдем сигурни, че попадайки на по-ниска ценова оферта ще получим един наистина хубав проект на къща? Разбира се, че не можем! Всяка къща – от основите до най-  незначителния детайл в нея, е уникална по своята същност. Тя е отражение на нашата индивидуалност, пречупена през призмата на професионалните умения на архитекта. Но все пак отправна точка в търсенето на архитектурно студио е цената.

Най-актуална информация за цените можем да намерим в Интернет. Всяко, уважаващо себе си, архитектурно студио публикува в сайта си вида на услугите, които предлага и съответната им стойност. За цялостно проектиране на еднофамилни къши стойността на услугата е поставена в пряка зависимост от разгънатата  площ, като за сгради с много малка или прекалено голяма квадратура има опция за договаряне.

В случай, че става дума за възлагане на отделни части от проект за къща като: Архитектурна; Конструктивна; Електро; ВиК; Отопление, вентилация и климатизация; Пожарна безопасност и Архитектурно заснемане – цената е посочена за 1 м².  За части като Геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план; План за безопасност и здраве; изготвяне на конструктивно становище; Технологична част за производствени сгради и заведения за хранене цените са посочени в абсолютна стойност, т.е. те не зависят от площта на сградата.

Стойността на подробните устройствени планове и разработването на проекти, финансирани от Европейския съюз, обикновено са по договаряне.

Интернет ни предоставя и възможността да разгледаме публикуваните проекти. Така можем да открием стила, който в най-голяма степен  отговаря на нашите изисквания. За удобство на посетителите, в много от сайтовете можем да получим информация за приблизителната стойност на нашия проект ( чрез калкулатор и попълване на данни за      конкретни базисни показатели – квадратура, етажност, вид на сградата, предназначение и др.). Информацията е ориентировъчна. Точно тук е моментът да съпоставим с колко стойността на един оригинален проект би била по-висока от тази на един по-посредствен.

Професионално отношение може да очаквате от архитектите които изготвят и 3д визуализации на къщата ви като бонус към изготвените проекти.

Въпреки всичко цената на един проект не трябва да бъде определяща при възлагане на проектирането, защото тя е функция на количествените показатели. Професионализмът, нестандартното мислене и оригиналните архитектурни решения са строго индивидуални и професионални качества и не бива да се оценяват в пряка зависимост от застроени площи и кубатури. 

След като се насочим към конкретно проектантско бюро е добре да си уговорим среща, използвайки формите за контакт. Преди да се срещнем с представители на избрания от нас екип, имаме идея за приблизително разпределение на мечтаната ни къща. Но дали избраната от нас схема е наистина функционална ще разберем, когато резервираме час за личната среща с архитект.

По въпросите, извън нашата компетентност ще потърсим професионалното мнение на на специалистите по време на предварителната среща. В директния контакт с тях можем да оценим отношението им към проекта и едва след като са спечелили доверието ни - да възложим изготвянето му. След предоставяне на цялата информация се пристъпва към договаряне  стойността на пакета от услуги, които ще възложим. 

В заключение, гаранция за изготвянето на един успешен проект е добрата комуникация между възложителя и проектантското звено. Чрез коректния обмен на информация между тях  се пести време и се изграждат добри работни взаимоотношения и се избягват много от проблеми и доопълнителни разходи по време на строителството на къщата.