Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Услуги предлагани от архитектурно студио "Пловдив Дизайн"

 • Комплексно проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради

 • Комплексно проектиране на промишлени, обществени и селскостопански сгради

 • Комплексно проектиране на проекти по европейски програми - програма за развитие на селските райони

 • Интериорен дизайн

 • Архитектурно заснемане

 • 3D Визуализации

 • Изработване на фотореалистични визуализации

 • Изготвяне на конструктивно становище

 • Конструктивно обследване на сгради, преустройство и надстройка, ремонт и др.

 • Изработване на проекти за управление на строителни отпадъци

 • Устройствено планиране ( ПУП, РУП, ПУР)

 • Проекти за преустройство

 • Узаконяване на сгради

 • Изработване на проекти за фирмени надписи и реклами като архитектурни елементи на градската част.

 • Изготвяне на план схеми за преместваеми съоръжения и тротоарно право за маси

 • Смяна на пренадзначението на земеделска земя

 • Безплатни консултации и срещи в гр.Пловдив