Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Умната къща – къщата на бъдещето

Къщите, които се грижат сами за себе си и за обитателите си, отдавна не са научна фантастика – те не просто съществуват, а и се усъвършенстват все повече и повече с всеки изминал ден. Терминът, който се използва за такъв дом, е „умна къща”. На практика това е сграда, оборудвана със системи за автоматичен контрол на голяма част от ежедневните процеси. Тоест можете да програмирате как да се „държи” къщата, когато сте у дома или когато сте навън.

Какво прави умната къща?

За да може да се автоматизира дадена дейност, нужно е тя да е да се управлява с електричество, тоест вие можете да контролирате всички електроуреди у дома. Инженерите обаче са измислили начини да автоматизират дори процеси, които обичайно извършваме на ръка. В крайна сметка ето какво може да „прави” една умна къща, без вие да се намесвате всеки път:

- отваряне, затваряне, заключване и отключване на врати – входни, вътрешни, гаражни, гардеробни и т.н.;

- включване, изключване, комбиниране и регулиране на всякакъв тип осветление;

- вдигане и спускане на вътрешни и външни щори, завеси и пердета;

- включване и изключване в зададен час на домакински уреди – фурни, кафемашини, бойлери, климатици, печки и т.н.;

- включване и изключване на аудио-визуална техника – телевизори, компютри, домашно кино и т.н.;

- включване и изключване на поливни системи в зададен час;

- включване и изключване на електрозахранването и водоподаването, ако отсъствате дълго от къщи;

- контролиране на температура в определено помещение;

- контролиране на разхода на енергия, като системата изключва ненужните или забравени електроуреди;

- включване на алармени системи при нахълтване на крадци, пожар или аварии от различен произход – газ, електричество, вода и т.н.;

- проследяване на запрашеността на въздуха в помещенията;

- проследяване на жизнените показатели на обитателите (пулс, режим на почивка и т.н.);

- следене на домакински сметки и срокове за заплащането им.

И ако този списък ви е допаднал, трябва да знаете, че в него постоянно се включват нови и нови опции, които да направят живота ви още по-лесен и да ви спестят от ежедневните грижи.

Как се контролира умната къща?

Както вече споменахме, всички тези функции могат да бъдат контролирани именно защото се управляват чрез електричество. Поради тази причина умните къщи разполагат със самостоятелен източник на енергия – обикновено се използват соларни панели, които не само обезпечават функционирането на къщата, а и намаляват сметките за електричество и така позволяват на собствениците да вложат повече средства в изграждането на системите.

Всички елементи могат да се управляват по предварително зададена от собствениците програма, за да може „поведението” на къщата да съответства напълно на техните нужди и начин на живот. Така вашият дом може да вдига щорите и да включва кафемашината в определен час сутрин, да светва лампите и да включва компютъра и телевизора, преди да влезете у дома, да включва бойлера и отоплението, преди да се приберете от почивка и т.н. Всичко това можете да правите чрез електронно табло, което контролира всички функционалности, с дистанционно, гласова команда, бутон, компютър. Създадени са и специални приложения, които ви позволяват да управлявате дома си от всяка точка на света, стига да имате смартфон и интернет.

1