Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Топлоизолация на къща

Топлоизолацията при проектирането и строителството на еднофамилната къща e многокомпонентна система, чието основно предназначиение се изразява в намаляване на топлинните загуби през зимата и  възпрепятстване проникването на топлина през горещите летни месеци. 

По принцип топлоизолацията се полага по повърхностите и места, в които се губи топлина и съществуват условия за образуване на конденз и влага по стените. В зависимост от мястото на полагане се разделят на външна (фасадна) и вътрешна топлоизолация.

При външната топлоизолация се постига плавно покачване на температурата отвън навътре. По този начин температурата на вътрешната повърхност на стената става по-близка с температурата на въздуха. Преодолява се проблемът с влагата и конденза,  и се удължава експлоатационният срок на отделните конструктивни елементи на сградата. Като недостатък на външната топлоизолационна система може да бъде посочена само по-високата ѝ стойност.

Вътрешната топлоизолация се полага по-лесно, по – евтина е, но има значително повече недостатъци. След изпълнението ѝ се намалява обема на помещенията, не премахва конденза (той остава между изолацията и външната стена, като след време влагата избива по фугите между отделните изолационни платна). 

Специалистите съветват при възможност да се съчетават външна и вътрешна топлоизолация.

Ефективността от топлоизолирането на сградата е в пряка зависимост от правилно подбраните топлоизолационни материали, тяхното качество и правилното й изпълнение по време на строителство.

Препоръчително е към избора на материали и технология да се пристъпи след съответните топлотехнически изчисления, направени от специалист по част Енергийна ефективност. По този начин, отчитайки характерните специфики на сградата и на всеки нейн конструктивен елемент, могат да бъдат определени подходяща топлоизолация и инструкции при полагането им.  

Предлагат се различни марки материали за външна и вътрешна топлоизолация, които имат различни коефициенти на топлопреминаване, дълготрайност и начин на поставяне:

Материали за външна топлоизолация

Материали за вътрешна топлоизолация