Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Строителство на еднофамилна къща - мазилки

Мазилките акцентират върху архитектурното излъчване на еднофамилната къща. Външни или вътрешни, те придават завършеност на помещенията и фасадите на къщата. При избора на вида на мазилката, трябва да се спазват основното изискване за устойчивост на механични и климатични въздействия – да поема малки количества влага и бързо да я отделят, добра паропропускливост, пукнатиноустойчивост и светлоустойчивост.

В днешно време съществува богат избор на външни мазилки – те могат да бъдат гладки, грапави и декоративни.

Гладките се състоят от хастар и фина замазка. Могат да се нанасят върху санираща мазилка, вароциментова мазилка както и върху топлоизолационни плоскости. Когато основата е с нееднородна структура е необходимо да се грундират предварително за да се избегне неравномерност на оцветяването. Външният им вид е добър, но се захабяват и трябва да се пребоядисват през поне 10 години. 

Грапавите външни мазилки се използват често. Техният външен вид е добър и имат голяма трайност. Върху хастара се полага фактурен слой. Грапавите мазилки се делят на влачена, пръскана и стъргана мазилка. Влачената е с фактурен пласт от дребни камъчета, които при заглаждане с маламашка оставят след себе си бразди, съответстващи на посоката на движение на инструмента. При пръсканата фактурният пласт се нанася пръскайки с четка. Стърганата мазилка е с фактурен слой, в който има едри камъчета. След като се втвърди се стърже и се обработва с четки. Грапавата повърхност се получава при частичното падане на камъчетата.

Декоративните външни мазилки се изпълняват с предварително дозирани смеси. Те съдържат бял цимент, декоративни добавки и боя. Мазилката има много добър външен вид и интензивен цвят. Някои декоративни външни мазилки могат да се използват и вътре в сградата.

От своя страна, вътрешните мазилки са тънки и изпълнени от един, два или повече пластове. Изпълняват се от строителни разтвори. Според вида на разтвора те биват варова, варо-циментна, гипсова и глинена. Глинената се използва много рядко днес. Обикновената варова и варо-циментната мазилка се нанася върху добре почистени масивни повърхности на два пласта. Първият пласт е с по-едри добавки. Гипсовата мазилка се прави също на два пласта. Хастарът може да бъде и гипсо-пясъчен, и варов разтвор. Горният пласт е чист гипс. Когато трябва да се получат много гладки вътрешни повърхности, се прибягва до шпакловка. Особен вид покривка за вътрешните стени е сухата мазилка. Тя се прилага основно в индустриалното строителство. Представлява тънки плочи от гипс, армиран със стъклен воал. При този вид мазилка се избягват мокрите процеси и многократно се съкращава времето за изпълнение на стената.

4