Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Склад за селскостопанска техника и инвентар в град Първомай

Функцията на склада е да се предпази селскостопанската техника и продукция от климатичните условия. Складът е решен чрез конструктивни стоманени арки от кръгли тръбни профили. Формата на покрива спомага за редуциране на натоварването от сняг - стръмният склон не позволява натрупването и образуването на снежни торби.

Предприети са специфични мерки за гарантиране на конструкцията срещу натоварване от вятър, сняг и дори земетръс - гарантиране на непреместваеми опори чрез монолитно изпълнение на ивичните основи заедно със стоманобетоновата настилка по конструктивни детайли. 

Размерите на склада са приблизително 12м широчина, 36м дължина и светла височина достигаща до 6.5м. Разгънатата застроена площ е 432м2. 

Настилката е изпълнена от шлайфан бетон на фуги през 6м. Стоманените арки са анкерирани и замонолитени към стоманобетонови стени армирани с дебелина 25см. Покривното покритие е от вълнообразни ламаринени плоскости - LT ламарина с височина 55мм.