Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Проект за магазин в град Пловдив

Представяме Ви една съвременна двуетажна търговска сграда, разположена в централната градска част на Пловдив.

Мястото на изграждане предполага голям клиентопоток, с който сме съобразили  етажността, големината на търговската площ, разположението на отделните щандове, броя на пробните, ширината на стълбищните клетки и товароносимостта на асансьора.

Разпределението на стоките съответства на типа  потребители. За улеснение на майките с детски колички щандовете за продажба на детски дрешки са разположени на първия етаж. В съседство са предвидени щандовете за продажба на дрехи за мъже.

Поради по-голямата номенклатура и по-богатия асортимент на дамските дрехи, местата за продажбата им заемат  изцяло площта на търговската зала от второ ниво.

При проектирането са спазени всички технически норми за осигуряване на подходящ микроклимат на работната среда. За персонала са предвидени съблекални с шкафчета за съхранение на личните вещи, помещения за отдих и санитарни възли.

Местата за приемане и съхранение на стоките са обособени по начин, осигуряващ непрекъснатост на стокодвижението  от момента на доставката до излагането им в търговската зала.

Административните помещения са разположени така, че да осигуряват възможност за наблюдение и контрол върху целия работен процес.

Всеки от етажите е с площ 220 м², като  прехода  между тях се осъществява чрез стълби и асансьор.

Предвидливо сме обособили места за ракламни пана по източната фасада, в дясно от входа за клиенти.

Етажността и фасадите на сградата хармонират с архитектурата на околните сгради.

1