Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Проект за къща = необходими документи

Необходимите документи, които трябва да бъдат приложени към проектите за вашата еднофамилна къща са:

  1. Кадастрална скица - издава се от агенцията по кадастър. За да бъде издадена скицата е необходимо да се попълни заявление, към което се прилага копие от нотариален акт на имота.
  2. Скица-виза - получава се от общината, в която се намира имота. За да е получите е необходимо да попълните заявление, към което се прилагат актуална и оригинална кадастрална скица (кадастралната скица е актуална 6 месеца) и копие от нотариален акт.
  3. Предварителен договор от енергоразпределително дружество - в офис на дружеството е необходимо да попълните заявление, към което се прилагат копие от нотариален акт и скица-виза. Обикновено при проект на еднофамилна къща се подава заявление за мощност от 15Kw, която е напълно достатъчна. При наличие на електрическа партида с мощност, която ще задоволи потреблението на бъдещата къща е необходимо да получите само документ, в който е посочена наличната мощност.
  4. Писмо от ВиК – в някой от офисите на ВиК дружеството обслужващо населеното място, в което се намира имота  е необходимо да попълните заявление, към която се прилагат копие от нотариален акт и скица-виза. При наличие на водопровод в имота е необходимо да се консултирате с ВиК инженер за необходимостта от писмо от ВиК дружество.

Подаването на всички заявления, както и получаването на съответния документ трябва да се извърши от собственика на урегулирания поземлен имот (по нотариален акт) или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно.