Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Проект за къща в град Пловдив

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ

Ситуирането на сградата е изготвено въз основа на застроителната линия и на съответните отстояния според скица - виза.

Новата жилищна сграда е разположена на:

  • на 5.0 метра от североизточната имотна граница;
  • на 5.0 метра от северозападната граница на имота;
  • на 6.0 метра от югозападната имотна граница;
  • на 16.97 метра от югоизточната граница на имота.

Кота 0.00 на сградата е 169.00

В проекта на сградата е предвидена и ограда, която се намира в границите на имота. По северозападната, югозападната и югоизточната имотни граници оградата е плътна и с височина от 2.20 метра, а по североизточната граница на имота оградата е ажурна  и с височина - 2.20 метра.

Оградата е с обща дължина от 133.18 метра.

ФУНКЦОНАЛНА СХЕМА

Сградата е проектирана като двуетажна, като главният вход се намира на североизточната й фасада. На кота 0.00 са предвидени: коридор, дневна, трапезария с кухненски бокс, гостна, кабинет, дрешник, перално, баня,  тоалетна, килер, гараж и стълбище.

 На втория етаж са разположени четири спални, дрешник и тераса към едната спалня, три бани.

СТРОИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

По проект, сградата е изградена от стоманобетонен монолитен скелет, включващ стоманобетонни греди, колони, и плочи и е обезопасена срещу земетръс със стоманобетонни противоземетръсни шайби.

Преградните външни стени са от тухли с дебелина 25см, върху които е положена топлоизолация. Преградните вътрешни стени са от тухли с дебелина 12 см. 25см.

Достъпът, свързващ първия и втория етаж е стълбище, изградено от стоманобетон. Покривът е от дървена конструкция с покритие от керемиди.

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

  • Площ на УПИ: 1023кв.м
  • З.П: 173,33 кв.м.
  • РЗП: 305,22 кв.м. 
  • К инт: 0,3
  • Плътност: 17%
  • Озеленена площ: 68%

          Категория на обекта - V категория