Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Проект за къща - видове стени

При проектирането на еднофамилни къщи преградните, носещи и ограждащи зидове са от изключително важно значение за стабилноста на къщата. Стените са натоварени освен от собственото си тегло, но и от други елементи на сградата – това могат да бъдат други зидове разположени над тях, покривна конструкция, етажна плоча, както и допълнителното натоварване при експлоатация или извънредно – при земетръс.  Освен това зидовете трябва да отговарят на редица изисквания за дълготрайност, икономичност, защита срещу студ, пожар, вода, шум, пара и влага.

 

Стени от керамични тухли - те комбинират достатъчна якост на зида и едновременно с това осигуряват високи топлотехнически параметри. Дебелината на зида може да варира 12см, 25см, 38см – изграден от тухли свързани с вароциментов разтвор- позволяващ строителство, дори и при зимни условия.  Различават се следните видове тухли:

  • Плътни до 5% кухинност – подходящи са за изпълнението на носещи зидове – такива които поемат натоварването от горните етажи, както и осигуряват сградата против земетръс.
  • Решетъчни – с до 25% шахматно разположени кухини във височина – използват се за носещи стени (изкл.земетръс) когато са свързани със силен вароциментов разтвор – над 10Мpa. Характеризират се с оптимална здравина и топлотехнически свойства.
  • Кухи и порести тухли – използват се за неносещи стени външни и вътрешни – това са стени които като натоварване носят само собственото си тегло – високи звукоизолационни и топлотехнически данни.

 

Стени от естествен камък - нямат широка употреба в днешно време, но все още се използват като архитектурен акцент върху облика на къщата. Обикновено се проектират там където материалът е достъпен – в планински райони. Каменните стени се изграждат от цепени/ломени , обработени камъни свързани със спояващ разтвор с фуги от 1 до3см и дебелина минимум 30см. Това позволява не само достатъчна здравина на зида но и осигурява целогодишна средна температура на вътрешните помещения. Използването на обли камъни не се препоръчва, поради трудното прилепване и застъпване на отделните каменни блокове.

 

Стени от  газобетон или стъклени тухлите - леки, с високи изолационни качества, лесни за употреба при направата на зидарии. При тях всички натоварвания се поемат от предварително изграден стоманобетонов скелет на къщата, за да се избегнат образуването на пукнатини в стената. Стъклените тухли или блокове най-често са с вакумирани  кухини и се използват там, където е необходима преграда, пропускаща светлината. 

 

Стени от гипсокартон – лесни за изпълнение и монтаж -  минимални мокри процеси с което се пести значително технологично време. Поради това, намират широко приложение в съвременното строителство. Изграждат се с помощта на метални профили за които се закрепват гипсокартоновите плоскости – пространството между тях може да се запълни с топлоизолация. Основен недостатък обаче е образуването на пукнатини при най-малки хоризонтални прмествания. Използват се главно за направата на вътрешни преградни стени, но в последната година гипсокартонът успешно се използва и при направата на външни преградни стени.