Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Проект за еднофамилна къща в село Житница, община Калояново

Проектът е разработен на основание скица с виза от Община Калояново и третира проект за нова двуетажна къща.

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ

Ситуирането на къщата е съобразено със застроителната линия и съответните отстояния по скица-виза. Къщата е разположена на 3м от североизточната имотна граница, на 7.35м от северозападната имотна граница, на 3.01 метра от югозападната имотна граница и  на 12.12метра от югоизточната имотна граница.

Кота 0.00 на сградата е 241.65

ФУНКЦОНАЛНА СХЕМА

Къщата се състои от едноетажно тяло (гараж) и двуетажно тяло (жилищна част). Главният вход на къщата е разположен на югозападната и фасада, като от него се осъществява достъп и до гаража. На кота 0.00 са разположени две спални, баня с тоалетна,  отделна тоалетна, дрешник, кухненски бокс с дневна и стълбищна клетка осигуряваща достъпа до втория етаж. На втория етаж на къщата са разположени две спални, баня с тоалетна, дрешник и дневна с тераса към нея.

СТРОИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Къщата е проектирана като монолитен стоманобетонен скелет (стоманобетонни колони, греди и плочи) и е осигурена на сеизмично сили със стоманобетонни противоземетръсни шайби. Външните преградни стени са от тухла с дебелина 25см и положена топлоизолация върху тях. Вътрешните преградни стени са от тухли с дебелина 25см и 12см. Стълбището осигуряващо достъпа до втория етаж на къщата е стоманобетонно. Покривната конструкция е дървена и е с покритие от керемиди.

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

  • ЗП: 140.91 кв.м.       
  • РЗП: 244.63 кв.м. 
  • К инт: 0.38
  • Плътност: 22 %
  • Озеленена площ:  57%
3