Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Преустройство на ателие в жилище

Основните причини, поради които ателиета за творческа дейност се преустройват в жилища са по големите данъци, и по високата цена на електроенергия за ателиетата. За да се извърши преустройството, новообразуваното жилище трябва да отговаря на следните условия:

 

  1. Да бъде осигурено парко място в поземления имот, в който се намира.
  2. Изложението му да не бъде изцяло на север, северозапад или североизток
  3. Да съдържа необходимите помещения за жилище според чл.40, ал. 1 от ЗУТ, а именно: самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение с кухненски бокс, баня с тоалетна (може и разделени), складово помещение или изба (може да бъде разположено извън жилището).

 За преустройството на ателие в апартамент е необходимо да се изготви технически проект, въз основа на  издадено писмо-виза (в някои общини скица-виза).За да се получи писмо-виза е необходимо да се подаде заявление придружено от копие на нотариален акт и кадастрална схема на ателието.

  След набавянето на тези документи, проекта се изготвя от:

  1. Архитект - изготвя архитектурно заснемане и на база на него проект за преустройство.
  2. Пожарникар -  изготвя проект за пожарна безопасност.
  3. Инженер конструктор – изготвя становище (ако не се засяга носещата конструкция на сградата) или конструктивен проект, както и план за безопасност и здраве ( ако се засяга конструкцията на сградата)
  4. Електро инженер – изготвя становище (ако не се засяга електрическата инсталация)  или електро проект ( ако се засяга електрическата инсталация)
  5. ВиК инженер  - изготвя становище (ако не се засяга ВиК инсталацията )  или ВиК проект ( ако се засяга ВиК инсталацията)

 В изключително редки случаи при наличието на специфични отоплителни и вентилационни инсталации, може да се наложи изготвянето на и по част ОВК.

 След изготвяне на проекта от всичките специалисти описани горе, той се внася в съответната община за разглеждане на експертен съвет по устройство на територията ( ЕСУТ). След разглеждането се издава строително разрешение, което подлежи на обявяване на заинтересованите лица в срок от 14 дена. След изтичането на този срок, строителното разрешение влиза в сила .

Процедурата завършва с въвеждане в експлоатация на жилището.