Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Предпроектни проучвания - част 1

Предпроектните   проучвания са много важна част в инвестиционното проектиране, тъй като те спестяват значителни средства и проблеми при проектирането и строежа на вашата къща.

   Ако имате парцел или тепърва ви предстои да закупите такъв за строежа на еднофамилна къща, трябва внимателно да проучите наличието на ток, вода и канализация за него. Добре е да се провери дали в парцела има юридически и градоустройствени нередности (несъответствие между регулационният план и кадастъра на населеното място).

   Трябва да обърнете специално внимание на това дали парцелът се намира в регулацията на населено място или извън нея (в земеделска земя със сменен статут).   Парцелите в регулация са по-добри от гледна точка на достъп до електроенергията, водопровода и канализацията (ако има такава), както и наличието на път за достъп до имота. Парцелите със сменен статут са по-неблагоприятни за строителството на вашата еднофамилна къща, поради факта , че ще се наложи освен къщата да изградите и външни електро и вик връзки (това са водопровод , електротрасе и евентуално канализация, които трябва да свържат вашия имот с най- близките източници на ток, вода и канал). Много често се налага и изграждането на път за достъп до парцела. Тези връзки обикновено са доста скъпи. Изграждането на връзката към същестуващ водопровод е в порядъка на 90-100лв на линеен метър. Изграждането на електропровод към имота е около 85-95лв на линеен метър с включена цена за монтирането на ел.табло. Най-евтиният вариант за изграждане на стабилна настилка за път е насипването на трошен камък върху почвата – стойността му е около на 20-30лв на квадратен метър. В резултат крайната сума е нарастнала значително, преди дори да е започнало строителството на вашата къща и в голяма част от случаите е нерентабилно да се строи  в парцел със сменен статут.

   Препоръчително е парцелът да е с равен или много лек наклон, тъй като стръмните терени оскъпяват значително строежа до кота 0.00. Ако искате все пак да построите бъдещата си  еднофамилна къща на планински терен, трябва да проверите дали е необходимо изграждането на подпорна стена, както и наличието на свлачище на територията на населеното място.

   Желателно е преди сключването на сделката за закупуване на парцела, да се консултирате с архитект, с който да посетите желния парцел на място и да обсъдите бъдещото строителство.

Предпроектни проучвания - част 2