Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Популярни видове покриви за къща

Покривът на къщата е не само петата фасада на къщата. Той играе една от основните роли, тъй като неговата задача е не само да предпази сградата от различните атмосферни влияния, но и да е своеобразно архитектурно продължение, чрез което се формира цялостната визия на къщата.

Често при изготвянето на проекти на еднофамилни къщи се обръща внимание предимно на архитектурното разпределение и вида на покрива почти не се коментира.

Оказва се обаче че при правилно подбрани покривни линии (стакове), можете в бъдещ период да усвоите подпокривното пространство на вашата къщ, според нужди ви - като помещение за обитаване или като практивно място за складиране на покъщина. 

В днешно време има доста видове покриви, но на какъвто и вид конструкция да се спрете, той трябва да отговаря на следните условия:

Да може да осигури добра защита от дъжд и сняг;

Да има добра организация на подпокривното пространство;

Да може лесно да се ремонтира;

Да е устойчив;

Да може да се самопочиства ефективно;

В днешната статия ще разгледаме някой от основните видове покриви на къщи, като се спрем на техните предимства и недостатъци.

Плоски покриви

Този вид покриви се използват рядко за частни къщи, тъй като не са много ефективни. Основната причина да не се използват често в частните домове е, че имат малък (  3 - 5 градусов ) наклон, което води до ниско самопочистване на покрива от дъжда, което от своя страна намалява надеждността му. Строителството на сгради с плосък покрив е оправдано само ако покривът се използва като допълнително пространство като да се постави басейн на покрива или да се озелени и да се превърне в достъпна градина.

Друг недостатък на този вид покриви са тяхната нулева стойност от гледна точка на дизайна. Всичко, което се намира на покрива, дори и то да е изключително красиво може да се види единствено от сгради, които са на височината на къщата или по-високи от нея.

Предимството на плоския покрив е сравнително ниската цена. 

 

Скатни покриви

За разлика от плоските покриви, наклонът на скатните е не по-малко от 10 градуса, което им гарантира добро самопочистване, прави ги по-надеждни, позволява  да се организира добре таванното пространство. Недостатъците на скатните покриви са: 

По-високата цена; 

По-голяма сложност при изпълнение и ремонт.

 

Видове скатни покриви

Едноскатен покрив

Нарича се така, тъй като има само един скат. Основните предимства на този вид покриви са тяхната ниска цена, лекотата на строителството и елегантния им вид. Обикновено се изпълняват край граница на парцела, поради изискването дъждовните води от покрива на сграда да не попада в чужд имот.

 

 

Многоскатен покрив

Подобно на едноскатния, и многоскатния се нарича така, защото има няколко ската. Особеното при този вид покрив е че подпокривното пространство не може да се обитава поради ниската височина на билото.

 

 

Пирамидален покрив

Този вид покриви е сред предпочитаните и може да се каже, че е традиционен за българските къщи. Конструкцията е сложна за изпълнение и се състои от четири еднакви лъча, които се събират на върха на покрива. Този тип покриви имат много добро самопочистване, устойчиви са на различни атмосферни влияния, и има възможност да се използва подтаванното пространство.

 

Комбиниран покрив

Този вид покриви дава възможност да се комбинират различни видове покриви, за да се постигне едно архитектурно съвършенство. Комбинираните покриви са наистина изключително красиви и функционални, но са по-скъпи за изпълнение и поради това не се използват често. С комбиниран покрив може да се обособи самостоятелен етаж, с което да се увеличи обитаемата площ на еднофамилната къща.

 

Холандски фронтон

Този вид покриви са комбинация от скатен покрив с малки фронтони, които са предназначени да диверсифицират външния вид на къщата и осигуряват допълнително пространство. Предпочитат се за по-забележителни къщи, които да се отличават от останалите в населеното място.

 

 

Нужен Ви е проект за ремонт на покрив с повдигане на надзида на Вашата къща?

Свържете се с нас!

1