Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Покрив на еднофамилна къща

Покривът е сложна конструкция, която от една страна трябва да предпази къщата от неблагоприятните въздействия на външната среда: валежи,вятър,студен и горещ въздух, слънчева радиация, а от друга е завършващият елемент, който подчертава нейната елегантност. Скатните покриви са най-популярните при строителството на еднофамилна къща. При тях наклонът на ската е по-голям от 5°. Видът на покривната конструкция, наклонът и избора на покритие са конструктивни решения, съобразени с местоположението на къщата, климатичните особености, планировката на терена и околното застрояване . По – стръмни скатни покриви (1:1,5 и 1:1), с цел намаляване допълнителното натоварване на конструкцията, се изграждат в районите с обилни валежи и продължително задържане на снежната покривка.  Аналогично, в областите с бурни ветрове скатните покриви имат по-малък наклон, за да се избегне натоварването от напора на вятъра.

Скатните покриви могат да бъдат:

  • Едноскатни – изграждат се от една наклонена плоскост (скат), без било. Скатът ляга върху носещи стени с различна височина. Този тип се използва за покриване на постройки с по-малки площи (гараж, навес, постройка с допълващо застрояване), но може да бъде и елемент от покривната конструкция на сгради с по-разчупена планировка.
  • Двускатни – покривната конструкция има два ската, обикновено с еднакъв наклон. В последните години, често срещано е архитектурното решение - всеки скат да има различен наклон.
  • Четирискатни – те са най-разпространеният вид. При тях и четирите ската са с еднакъв наклон. За естествен изход на влагата и осветление на таванското помещение, в проекта за къща се предвиждат капандури, които акцентират върху цялостната архитектура.
  • Многоскатни – те са разновидност на четирискатните. Изграждат се върху къщи с по-сложна геометрия в план и представляват комбинация от скатове, била, маии и улами. 
  • Мансардни – от различните страни на билото скатовете имат различни наклони, като в долната повърност се допуска наклонът да бъде до 90° (почти вертикален). Това дава възможност за по-ефективно използване на подпокривното пространство и увеличаване на разгънатата застроена площ.
  • Пирамидални – използват се предимно като архитектурен акцент. Скатовете имат еднакъв наклон и са симетрично разположени върху квадратна, шестоъгълна или осмоъгълна основа.
  • Конични и куполни– разположени са върху кръгла основа и изпълняват функция, аналогична на пирамидалните, които е препоръчително да отговарят с ландшафта около сградата.

За да изпълни предназначението си покривната конструкция, освен уникална, трябва да бъде устойчива на механични и динамични натоварвания през целия експлоатационен срок. Тя се проектира, съгласно изискванията на действащите строителни стандарти, като за изграждането на носещите елементи се използват: дърво, стомана, леки студеноогънати профили, стоманобетон или комбинация от дърво и стомана. Върху носещата конструкция се монтира покривният изцолационен материал. Най – често срещано е покритието от керамични керемиди. С развитието на строителната индустрия на пазара се появиха алтернативни заместители като бетонови, битумни и метални керемиди, стъкло, покривни платна от битум и органични фибри. Едно от най-ефектните покрития – плочите от фиброцимент, се предлага не само в различни форми и  цветови решения, но и с различна повърхност – гладка и релефна.

Безспорно предимство на скатните покриви е наличието на подпокривно пространство, което, според нуждите, може да бъде организирано като хранилище или допълнителна жилищна площ. Този тип конструкции се изграждат  бързо и за разлика от плоските покриви, не се нуждаят от хидроизолация и допълнителна защита от вредните влияния на околната среда. Дренажа при проливни дъждове и снеготопене се осъществява лесно. Те са икономически най-изгодното решение, тъй като не изискват  монтаж на междинни колони, които да поемат натоварването от покривната конструкция.

Скатните покриви дават възможност за осигуряване на висока енергийна ефективност на къщата. Това се постига чрез полагане на топлоизолационен слой под покривното покритие и/или поставяне на система от пароизолационен слой и топлоизолация в подпокривното пространство. Проектирането и изграждането на скатни покриви днес съчетава многовековните традиции с  най-новите постиженията в областта на строителството. 

 

 

 

1