Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Подготовка на строителната площадка при строителство на къща

Преди да се направи първата копка за основите на къщата е необходимо да имате нужният комплект от документи и да  вземете следните предварителни мерки на строителната площадка:

Необходими документи:

  -  Одобрени  технически инвестиционни проекти - при промени в строежа е необходимо те да се съгласуват с Общината като се направи промяна по време на строителство. Ако корекцията е минимална, тази промяна се нанася, цветно на ръка, само в засегнатите и вече одобрени проекти. При големи несъответствия се прилагат допълнителни чертежи, схеми и детайли и проектите се внасят отново за съгласуване в Общината.

  • Разрешително за строеж – освен одобрените проекти е необходимо и разрешително за строеж което представлява отделен документ издаден от Общината.
  • Линия на строеж  - документ издаден от техническата служба към Общината, в който са отбелязани размерите на къщата и местоположението й в границите на парцела.
  • Линия за ограда – заедно с проектите за къщата е препоръчително да се внесе и конструктивно становище с указание за изпълнението на ограда. Тъй като при строителството на къщата ще се складират големи количества строителен материал е важно да се осигурят предпазни мерки за сигурност.
  • Разрешително за изсипване на пръст и извозване на отпадъци – след като се декларира обема на изкопаната пръст за направата на основите, е необходимо те да бъдат извозени на специално определено място определено от Общината.

Необходими мерки:

Ограждане на парцела с ограда -   преди да започне строителството е необходимо парцела да се огради с временна ограда.

Осигуряване на вода - по време на строителството на къщата е необходима вода.  Ако няма външна връзка към имота с одобрен и узаконен водомер, то водата може да бъде доставяна и складирана временно на обекта.

Осигуряване на ток - електрическият ток на обекта се осигурява чрез временно табло, което се получава от Енергоразпределителното дружество. Той се таксува на по-висока тарифа от битовата – индустриална.

Осигуряване на  тоалетна - достатъчно е да се изгради временна барака или да се поръча химическа тоалетна, която се заплаща при подмяна с нова такава.

Проверка  на  подпочвенте и води – Преди да започне да се копаят основите на къщата е необходимо да се провери нивото на подпочвените води. За целта е необходимо да се изкопае дупка с дълбочина на долен ръб котата на фундиране и да установи нивото на подпочвените води. Ако се установи наличие, то трябва да се вземат мерки за дренирането и хидроизолирането на основите на сградата.

 

Осигуряване на необходимите инструменти и материали – инструментите и материалите, които непрекъснато са необходими по време на строежа са: платна, подпори, дъски за кофраж, греди, талпи, арматурна и кофражна горена тел, армировка, варели, въже с макара, маркуч за вода, удължителен кабел за електричество, кози крак, тесли, лопати, кирки, чукове. Освен задължителните инструменти, препоръчително е и наемането или закупуването на бетонобъркачка – за мазилки, замазки и бетон.

Маркиране на височинен репер - преди да започне строителството е необходимо някъде на строителната площадка да се маркира височинна кота, която ще служи за даване на нива по време на строителството.

4