Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Плосък покрив на къща

Прието е да наричаме по този начин покривна конструкция с наклон от 1до 5°. На пръв поглед конструкцията наподобява тази на междуетажните стоманобетонни плочи, но проектирането и изпълнението ѝ е доста по-различно и се обуславя от основното ѝ предназначение – да предпазва сградата от външни влияния, да отговаря на термоизолационните изисквания, да бъде устойчива на корозия, електромагнитна радиация, химически и биологически вещества.

За разлика от скатните покриви, които най-често са с дървена конструкция, плоския покрив се изпълнява със стоманобетонова плоча, която укрепва значително къщата. Конструкцията на плоския покрив е по-дълготрайна от скатните и позволява допълнително усвояване на покривното пространство, чрез осигуряване на директен достъп. Често плоския покрив се оформя и като озеленена тераса или лоджия с осигурен достъп.

В зависимост от структурата на конструкцията плоските покриви могат да се изпънят по няколко начина:

  • Топъл плосък покрив –  върху една носеща конструкция се полагат топлоизолация и хидроизолация. Въпреки високите механични показатели на топлоизолацията, при този начин на изпълнение деформацията в единия от слоевете  води до напрежение и увреждания в другия. За да се игнорира този проблем, между  топлоизолационния пласт и хидроизолацията се полага циментова замазка. Върху хидроизолационният слой се полага филтрираща мембрана и се полага добавъчен материал с височина приблизително 5см - той предпазва от ултравиолетовите лъчи и слънчевата топлина, възпрепятства отлепването на изолационните плоскости от подемната сила на вятъра.
  • Обърнат плосък покрив – при него върху една носеща конструкция се полага хидроизолационен пласт, а върху него топлоизолационен. Така се постига защита на хидроизолацията    от влиянията на външната среда, но за изграждането на ефективна топлоизолация е необхдимо да се използват материали с нулева водопоглъщаемост. Върху топлоизолационният слой може да се поставят декоративни плочи по които да се ходи и покрива да се използва като тераса.
  • Конструкция тип „DUO“ -  представлява комбинация между конвенционален и обърнат плосък покрив. Върху носещата конструкция се поставя пароизолация, върху която се полага първият топлоизолационен слой. Над него се полагат хидроизолация и втори топлоизолационен слой. Този тип плоски покриви се изграждат върху сгради с ниска енергийна ефективност.

Водоотвеждането при плоските покриви може да бъде осъществено по два начина: вътрешно и външно, но въпреки това, задържането на вода през периодите на обилни валежи или снеготопене се счита за основен техен недостатък. Качественото изпълнение по време на строителство е от съществено значение за дълготрайността на хидроизолацията. Необходимо е сезонно почистване на воронките от изсъхнали листа за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода.

Известно е че 35% от загубите на топлина от къщата преминават нагоре, през покрива. Затова заедно с хидроизолацията е необходимо да се приеме съвместно и сигурно решение за топлоизолирането на покрива, чрез използването на минерална вата или плоскости от екструдиран полистирол с нисък коефициент на топлопреминаване. Плоският покрив е предпочитано решение при проектирането на пасивна къща без активно отопление, тъй като предоставя повече жилищно пространство, осигурява контрол и гъвкавост на движение на въздуха, без да се прави компромис с енергийната осигуреност на сградата.

2