Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Офис сграда в град Пловдив

Сградата е съществуваща и разположена върху 120 квадратни метра в центъра на град Пловдив. Шестте ѝ етажа са с разгъната застроена площ от 728 квадратни метра като всеки един от тях представлява самостоятелен офис, с обслужващи го санитарни помещения. Целта на проектната разработка е саниране и подновяване на консервативния външен вид на фасадите.

След направено предварително обследване и заснемане на контурите на съществуващата постройка е изработен идеен архитектурен проект, който изцяло променя външния вид на сградата. Проектът е съгласуван с представите на клиента за модерна, напълно обновена и привлекателна за бизнеса сграда. Предвидено е премахване на съществуващата облицовка на сградата и подмяната ѝ с нова топлоизолация и мазилка, в два различни цвята. Върху част от сградата са проектирани нови окачени фасади, които в съчетание с увеличаващия се  прогресивно надзид от края към средата на фасадите, се вписват в централния градски пейзаж и оформят  една елегантна и привлекателна бизнес сграда.

Идейният проект е изработен за 10 дни от Архитектурно студиo "Пловдив Дизайн".