Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Офис сграда в град Бургас

Административната сграда е проектирана в индустриалната зона на гр. Бургас, въз основа на скица с виза издадена от Община Бургас.

Проектното решение включва три отделни нива със светла височина 320см., което удовлетворява изискванията за сгради с обществено предназначение. На всеки етаж са предвидени три офисни помещения и обслужващи санитарни възли.

Желанието на инвеститора за отличаваща се елегантна и бизнес визия е изпълнено  посредством архитектурни перголи и издължена, наклонена фасада в покривната част. Цветовата гама на фасадите е подбрана така, че сградата да се откроява от съществуващите постройки с изисканост и стил. Постигната е максимална гъвкавост в пространственото решение на помещенията, чрез проектирането на безгредови междуетажни плочи. Конструкцията е стоманобетонна с противоземетръсни диафрагми, осигуряващи сградата за сеизмичен риск от VIII степен за района на гр.Бургас.

Проектирането на сградата от Архитектурно Студио Пловдив Дизайн е постигнато за 15 дни с включени всички части по чл.142 от ЗУТ за обхвата на инвестиционните проекти. Обектът е предвиден за изграждане през 2013г.

2