Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Наклонен (скатен) покрив

Наклоненият покрив е предпочитан в страната, поради факта, че същестуват периоди през годината, в които валежите на сняг и дъжд са обилни и е необходимо бързо и лесно отвеждане на водата. Наклонените покриви са с наклон по голям от 3градуса. Носещата конструкция на тези покриви може да бъде дървена, метална и в по рядки и специфични случай стоманобетонна. След изграждане на носещата конструкция се поставя покривното покритие:

  • керамични керемиди - изработени от изпечена глина. Поставят се върху предварително накована дървена скара закрепена за покривната носеща конструкция. Наклонът при който се използват трябва да е от минимум 18 до максимум 90 градуса, като при наклони над 45 градуса те се наковават за дървената скара.
  • бетонови керемиди -  Изработени са от бетон с висока водоплътност и се използват при покриви, подложени на химическо въздействие, с изсиквания за гарантирана здравина на покривната покривка и др. Наклонът и начинът на поставяне са почти идентични с керамичните керемиди.
  • ламаринени керемиди-  изработени са от стоманена или медна ламарина. Основно предимство е тяхното относително леко тегло – не натоварват допълнително конструкцията и може да се постигне до 20% икономия при направа на покривната конструкция. От друга страна обаче предизвикват силен шум при валежи на дъжд или градушка.
  • битумни керемиди - те изработени са от материали на основата на битума. Сравнително леки и евтини, изискват минимален наклон на покрива от 6 градуса, който е значително по малък от този при керамичните и бетоновите керемиди. Поставят се върху предварително накована върху покривната конструкция - дъсчена обшивка.
  • профилна ламарина – изработва се от огъната ламарина и поради значително по ниската си цена и добри противопожарни качества е широко приложима в покриването на селскостопански сгради и складове. Монтира се върху стоманена конструкция с минимален наклон 6градуса.
  • термопанели -  изработват се фабрично от два листа ламарина между които се поставя минерална вата или пенополиуретан. Имат широко приложение при промишлени сгради със стоманена конструкция. Панелите с пенополиуретан са лесно запалими а тези с минерална вата се използват за направа на пожароустойчиви покриви. Минималният наклон е 6градуса.