Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Материали за вътрешна топлоизолация на къща

Поставянето на външен и вътрешен топлоизолационен слой на помещенията осигурява максимално енергийната ефективност на къщата. Често обаче, изпълнението на външна топлоизолация е възпрепятствано и остава единственa възможността за поставяне на вътрешна топлоизолация. Предимството на вътрешната изолация е значително намаляване разходите за отопление, тъй като се избягва затоплянето на ограждащите стени, под и таван в помещенията.        

Материали за вътрешна изолация:

-  Депрон - листов материал от екструдиран полистирол. Притежава   ниска топлопроводимост  λD 0,026- 0,028 W/mK. Предлага се с дебелина 3 и 6 мм.Не поглъща вода и  миризми. Устойчив е на натиск, върху него директно могат да се лепят тапети, фаянс, да се полага мазилка или да се боядисва с дисперсионни бои (латекс) . Основните му недостатъци са,че не заменя пълноценно външната изолация и се разтваря от органични разтворители. 

- Технически корк – естествен продукт и изключително добър топло и шумо изолатор. Материалът е лек, не поддържа горенето, при нагряване не отделя хлор, на повърхността му не се образуват електрически заряди и не се натрупва прах. Има изключително дълъг експлоатационен срок и е възобновим ресурс. За  топлоизолация са подходящи:  гранулиран корк на ленти с дебелина 2-4 мм – на рула; гранулиран корк с дебелина 5,8 и 10мм- на листове и панели от агломериран корк с дебелина 10-320мм. Коркът на листове и ленти се използва като подложка при настилки от линолеум и паркет, а корковите панели са подходящи за изолиране на стени, тавани и подове.

- Изолационни тапети – тънки и гъвкави листи стиропор с ширина 0,50 м и дължина 5 м. Предлагат се в два варианта – некаширани – с дебелина 4мм и едностранно каширани с картон или алуминиево фолио. Лепят се върху стената като обикновени тапети. Върху тях могат да се лепят обикновени тапети. Основните предимства са: намаляване на топлозагубите и премахване на конденза и влагата.

- Течна топлоизолация за вътрешни стени – иновативен български продукт, представен тази година на Международния панаир в Пловдив. Разработен е на базата на водна дисперсия и специални полимерни микросфери. Може да се тонира във всички цветове с оцветителите за обикновен латекс. Коефициентът му на топлопроницаемостст е 11 пъти по-нисък от този на обикновенния латекс, което обуславя високата контактна температура да стените и тавана на помещението през зимния сезон. Притежава високи антикондензни и енергоспестяващи качества.  За максимален топлоотразяващ ефект се нанася в 3 слоя, като крайно покритие върху всички вътрешни стени и тавани. Задължително условие е повърхностите да бъдат здрави, сухи, чисти и гладки. Единствен недостатък е високата му цена.

За постигане на максимален ефект от изключителна важност е и правилното позициониране на топлоизолационната система. Необходимо е нивото, от което започва нейното изграждане и височината ѝ да бъдат определени точно. Това налага при избора на изпълнител да се търсят специалисти с доказан опит. Само професионално изпълнената топлозолация може да доведе до редуциране на разходите за отопление, да подобри комфорта и жизнената ни среда.

Материали за външна топлоизолация на къща

3