Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Как се създават проекти на къщи?

проекти на къщи

Задавали ли сте си въпроса как се създават проектите за къщи?

Предполагам сте наясно, че архитектите създават проектите, по които се строят всички сгради, но наравно с тях в създаването на проектите участват и екип от инженери, които  заемат важно място в процеса на проектиране.

Ще споделя с вас как ние от архитектурно студио “Пловдив Дизайн” създаваме  проекти за къщи.

Началото на всичко започва с телефонно обаждане или получен e-mail  от клиент, който иска да осъществи мечтата си за свой собствен дом и се нуждае от проект за него. При телефонното обаждане ние задаваме няколко важни въпроса:

•Къде се намира парцела (равен ли е или наклонен);

•Колко голяма ще бъде къщата;

•С какво изложение;

•На колко етажа;

•Има ли ток, вода и канализация в парцела и т.н.

 

След като се запознаем детайлно с нуждите на клиента, следващата ни стъпка е да се срещнем с него, за да получим повече подробности. Срещата може да се осъществи както в нашия офис, така и на парцела предвиден за строителство.

Ако запитването е дошло по електронната поща гореописаните въпроси са приложени към формата за запитване и след получаването на писмото в срок от 24 часа ние се свързваме с клиента и уговаряме консултативна среща.

На тази първа среща се запознаваме подробно с желанията на инвеститора и  възможностите за строителство, които предлага парцела.

 

Следващият етап е изготвянето на офертата за проектиране, която най - често изпращаме на електронна поща.

Следва етап на одобрение от страна на клиента и след като получим потвърждение от негова страна ние започваме проектирането. От клиента зависи, кога ще потвърди и даде старт на проектирането на къщата. Към всеки клиент подхождаме строго индивидуално, с необходимото внимание, независимо дали къщата е 100кв.м . или 1000 кв.м.

Следва среща на клиента с архитект от нашият екип, който подробно се запознава с  идеите, които има инвеститора за къщата.

За да се изготвят плановете (чертежите) и триизмерното изображение на визията на къщата са необходими няколко дни.

 През това време инженер геодезист от екипа ни, изготвя геодезическо заснемане на парцела за строителство.  То представлява заснемане релефа на терена с нанесени имотните му граници и всички необходими подробности нужни за проектирането. При къщи на равен терен архитекта може да направи първият вариант на къщата и без това заснемане. При наклонен терен се създава първият вариант след получаване на геодезическото заснемане, от което взима наклона на терена.

Този т.нар. първи вариант се съгласува с екипа от инженери (конструктор, ВиК, електро, геодезист).

След като първият вариант е готов, отново се осъществява среща с клиента, на която се обсъжда изготвения първоначален проект. Доста често се случва да се наложат промени по първия вариант, и да последват още няколко варианта, докато клиентът е доволен от крайния резултат и одобри проекта на къщата на мечтите си.

След като окончателният вариант на проекта е уточнен и съгласуван с клиента и с инженерния екип, се изработват техническите проекти на къщата.

 

 

 

 

5