Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Какво трябва да знаем за металните къщи

Сградите с метална конструкция намират все по-широко приложение у нас. Не така обаче стоят нещата в традиционното жилищно строителство. Причината за относително ниския дял на проектиране и строителство на металните къщи, спрямо масивните жилищни къщи, се крие в консерватизма на хората и не доброто познаване на новите материали и технологии.
Изборът на вариант за еднофамилна къща, всъщност е доста икономично и бързо решение на жилищния проблем. Стоманените къщи се изграждат в пъти по-бързо от масивната къща - за около месец може да имаме готова построена къща, която трябва само да обзаведем по наш вкус.

Сградите със стоманена конструкция са подходящи, както за малки селскостопански постройки до 30м2, така и за къщи със застроена площ от 120м2.
Изграждат се изключително бързо: след приключване на проектирането, паралелно с изработката на металната конструкция и сандвич панелите, се прави подготовка на строителната площадка и полагането на основите и стоманобетоновата настилка, върху която непосредствено ще се монтира етажната конструкция. Често стоманената конструкция може да бъде монтирана и върху вече изграден стоманобетонов етаж - гараж, жилищен етаж и др.

Самата къща представлява скелет от заварени стоманени профили с антикорозионно покритие с вградени непрекъснати греди и колони, които са облечни отвън със сандвич панели, а отвътре с гипсокартон. Конструирана по този начин, цялата сграда  се отличава с висока товароносимост, която лесно може да устои на натоварване на сняг от 180кг/м² и висока земетръсна устойчивост. 

С навлизането на новите технологии в строителната индустрия са решени проблемите, свързани с корозията и топлопроводимостта. Чрез поцинковане или грундиране и нанасяне на специален слой с антикорозионно покритие, експлоатационният срок на носещата конструкция достига 100 години. Модулите, от които се изграждат външните стени са топло- и паро изолирани, и се предлагат в богата цветова гама. По-добрата топло- и пароизолация на тези сгради доближават коефициента им на топлопреминаване до този, на нискоенергийните къщи. В сравнение с еднофамилните жилищни сгради, изградени от тухли и стандартна дървена покривна кострукция, металните къщи имат до 70% по-нисък разход на енергия за поддържане на оптимални температури в помещенията през отделните сезони ( отопление през зимата и охлаждане през лятото).

Монтажът на скелета и стените е лесен, бърз и евтин, поради значително намаление на трудовите разходи, в сравнение с традиционното строителство. Технологията се отличава с ефективно използване на материалите и ниски нива на генерираните строителни отпадъци.  Възможен е демонтаж на цялата сграда и преместването ѝ на друг подходящ терен. 
Като недостатък на този тип сгради, следва да посочим относителното ограничение във височината на къщата до 2 етажа.  
Документите, необходими за проектиране и строителство са същите, като при традиционните масивни сгради.

Модулната система не ограничава специалистите при изготвянето на проекти на къщи от такъв тип. И тук, както при монолитните жилищни сгради, се предлагат готови типови проекти. Можете да си изберете и проекти на стоманени къщи с индивидуален дизайн, които могат да впечатлят дори най-взискателния клиент. Поради типизацията на конструкцията цената за проектиране е относително ниска.
Кратки срокове за изграждане, качество без аналог, ниски разходи за монтаж и експлоатация  – това е визитката на металните къщи.   

1