Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Какво е важно да знаете при избор на парцел за строеж на къща

Ако ви предстои покупка на парцел, има няколко неща, които трябва да вземете под внимание, за да сте спокойни, че теренът, който ще закупите е напълно подходящ за проект на къща.

За да ви улесним, в няколко точки сме подбрали най - важните аспекти, на които трябва да обърнете внимание, когато избирате имот за строеж на къща.

Ако имате нужда от помощ или по - подробна информация, нашият екип с удоволствие ще ви помогне с безплатна консултация, като направим проучване на избрания парцел.

 

При покупката на парцел, основните аспекти, на които трябва да обърнете внимание са:
•    Законови;
•    Технически;
•    Природни;
•    Социални.


Законови 

Първото, с което трябва да сте наясно е регулацията на имота. Потърсете информация дали имота е поземлен ( ПИ ) или урегулиран поземлен имот ( УПИ ). Да сте запознати с регулацията на имота е от много голямо значение, тъй като според законите в страната имате право да строите само върху УПИ. Следващото нещо, което трябва да решите е дали големината на имота ви е достатъчна ( имайте предвид, че стандартната големина на имот за страната ни е до около 600м2 до 1000м2). Важно е да се поинтересувате и колко собственици има терена, който искате да закупите, дали има някакви други тежести, които могат да възпрепятстват строежа, дали няма някакво разминаване между кадастър и регулация. Ако е налично разминаване кадастър/регулация се налага да се направи поправка на кадастралната карта или да се изготви ПУП (подробен устройствен план). 

Ние можем да ви консултираме безплатно при наличие на разминаване.


Технически
Тук важните неща са няколко:

Инфраструктура - Задължително направете справка дали имота има ВиК, електроснабдяване, газификация. Ако няма нещо от изброеното, проверете дали има одобрени планове за изграждане в бъдеще. Често крайните парцели които са в продажба нямат осигурена връзка към електрозахранване. Изграждането на трафопост именно във вашия парцел не е за предпочитане. За наличие на Вик връзки поинтересувайте се дали в близост до парцела ви има частни или държавни мрежи, от които можете да се възползвате ползвайки достъпа до тях.

Имайте предвид, че изграждането тепърва на инфраструктура е много скъпа инвестиция, която може да забави строителството на вашата къща.

Затова питайте, правете справки в разпределителните дружества, консултирайте се предварително, за да сте наясно какво ви очаква, ако закупите имота.

• Ако няма наличие и достъп до водоснабдителна мрежа, направата на сонда в имота ви може да се окаже добра алтернатива. Проверете на каква дълбочина има воден поток - 5-6м или повече метри.
• Важно е дали към имота има изграден, достъпен път целгодишно. При наклонени местности достъпа до вашия парцел с автомобил през зимата може да се окаже трудност. 
• Ако в имота има постройки, потърсете информация дали имат нотариален акт и са нанесени в кадастъра и какво е състоянието им. Често се оказва че постройки на съседи попадат във вашия парцел или са разположени в непосредствена близост (намалено отстояние). В такъв случай потърсете съвет от нас.


Природни
В тази точка трябва да обърнете внимание на няколко неща:

• Денивелация - Важно е да знаете какъв е наклонът на имота, тъй ако трябва да се терасира терена или къщата да се строи на няколко нива това ще оскъпи с поне 25% строителството;
• Ослънчаване - това означава да вземете под внимание с какво изложение ще е къщата и какво ще е ослънчаването й през различните сезони в годината, какво ще е разположението на верандата и прозорците на къщата;
• Отводняване - проверете дали терена има проблем с наводнения при поройни дъждове или не. Добър съвет е къщата ви да е поне 3 стъпала над терена.
• Потърсете информация за геоложките условия на терена ( дали има свлачища или предпоставки за такива )
• Дървета, почви, зеленина - възможно е на терена да има защитени дървесни видове, така че проучете внимателно дърветата, които попадат в имота ви.


Социални
Важните аспекти в тази точка са:

• Имота с добра локация ли е относно работното ви място, държавните и обществените институции - болници, учебни заведения, магазини;
• Какви са съседите ви - имали ли са разногласия със собственика на имота, спорове, съдебни дела и др.  Разпитайте съседите на вашата улица. Това е момента в който да изберете с какви хора ще живеете наоколо.
• Има ли вероятност в близост до имота ви да бъде построена висока сграда, която да пречи на имота ви.

2