Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Какви са основните изисквания за участие по европроекти за селските райони

Къща за гости по европроекти за селските райони

Решили сте да развивате селски туризъм във вашия район и искате да построите къща за гости? Чули сте за Мярка 312 за подкрепа и развитие на селските райони, чрез която можете да кандидатствате, за да ви бъдат отпуснати европейски средства, за да построите къщата си за гости?  Мислите, че е достатъчно само да поискате проект за къща и те ще ви бъдат отпуснати?

Не го мислете, не става толкова лесно!

Ето какво ви  е нужно, за да можете да участвате за финансиране по проект за къща за гости с европейски пари.

Преди да започнете да подготвяте каквито и да е документи за кандидатстване, внимателно прочетете какви са условията на мярка 312, за да сте наясно дали с вашият проект за къща за гости можете да участвате.

В Мярка 312 ясно е упоменато, че евросубсидии се отпускат за проекти, които ще се реализират в селските райони, за да се насърчи растежа в тези райони и за създаване на нови работни места.

Другото важно нещо, което е добре да знаете, че европейската програма не субсидира на 100% проектите, които са одобрени като максималното безвъзмездно финансиране е до 70%, а останалите 30% трябва вие да ги осигурите.

От голямо значение е и подготовката и изготвянето на проекта на къщата за гости, затова е добре предварително да се свържете с нас, за изготвянето на плана на къщата. Това се налага, тъй като архитектите и надзорниците от Европейските фондове трябва да работят съвестно по вашия проект, ако той бъде одобрен.

Какво означава това?

Ние сме наясно с всички изисквания по закона за устройство на територията, за да изготвим проекта според всички задължителни точки, тъй като изискванията и от страна на финансирането не са никак малко - като се започне от вложените материали и обзавеждането и се стигне до разпределението, озеленяването и други. Ще ви е необходима и подробна количествена сметка на вложените материали, която изготвяме за всички обекти.

Инвестиционният проект ще бъде изготвен безупречно, като е препоръчително това да стане още преди да кандидатствате по програмата. Тъй като сроковете за кандидатстване са къси в рамките на 1-2 седмици трябва да сте предварително подготвени. Свържете се с нас за повече информация.

2