Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Изграждане на леки метални конструкции – технология LSTC

Изграждането на леки метални конструкции набира скорост през 50 - те години на миналия век в Канада, където на архитектите им се е наложило да потърсят бърз и лесен вариант за изграждане на типизирани сгради и жилища за средната класа. По - късно леките метални конструкции започнали да добиват популярност при изграждането на производствени цехове, складови помещения, халета, автосервизи и допълнителни постройки към вече съществуващи сгради.

Технологията, по която се изграждат сградите от метални конструкции се нарича LSTC ( Light Gauge Streel Framing ) и най - общо казано представлява съвременна технология за бързо строителство на сгради и промишлени съоръжения, изградени от стоманени конструкции с дебелина на елементите до 3 - 4 мм.

LSTC технологията се явява алтернатива на останалите видове строителство, когато целта е да се намалят разходите по изграждането и да се съкрати времето за изграждане на сградата.

Какви са предимствата на леките метални конструкции?

  • Бързина при строителството. Пример: магазин или гараж с обща площ от около 200 м2 може да бъде построен от екип от четирима монтажници за около 7 дни върху готова стоманобетонова настилка;
  • Олекотена конструкция от стоманени профили и сандвич панели;
  • Сезон за строеж на сградите от метални конструкции няма значение;
  • Простотата на строителството. За да се построи една такава сграда е необходим екип от 3 - 4 монтажници. Теглото на един елемент LSTC не надвишава 100 кг. и поради това не се налага да бъдат използвани  тежки подемни съоръжения;
  • Много добра сеизмична устойчивост, поради ниската собствена маса на сградата;
  • Относително ниска крайна цена на строителството. Цената на 1м2 на помещение до „ключ” е около 200 евро.
  • Лесен монтаж и демонтаж. Сградите, изградени от метални конструкции могат да бъдат демонтирани и преместени на друго място по всяко време;
  • Голямо разнообразие от готови проекти на типизирани сгради от метални конструкции с различен дизайн и квадратура.