Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Енергоспестяващи къщи - помисли за бъдещето сега

Да си поговорим за енергоспестяващите къщи и защо този вид сгради стават все по-популярни по света и у нас.

Ако допреди 100 - 150 години е имало достатъчно природни ресурси, които да ни осигурят отопление на ниски цени, днес, за наше голямо съжаление тези ресурси са на изчерпване. Вече не можем да си позволим да разхищаваме природните си запаси, а и не е нужно дори да можехме, защото използвайки нефт, въглища и газ ние замърсяваме околната среда.

Дори и да не сме загрижени за средата, в която живеем, повечето от нас са загрижени как да осигурят достатъчно топлина и комфорт  в домовете си като плащат по - ниски сметки за отопление. А това може да стане, ако се погрижим да направим дома си енергоспестяващ.

Кога можем да кажем, че една къща е енергоспестяваща?

Един проект за къща е енергоспестяващ, когато може да осигури максимален уют и топлина, без използването на отоплителни системи, за сметка на максималното уплътняване на сградата и използването на алтернативни източници на енергия.

Критериите, които класифицират подобен вид къщи като енергоспестяващи са:

  • Ако разходите за отопление за една година са по - малко от 90кВтч/м2 - тогава говорим за къща с висока енергийна ефективност;
  • Ако разходите за една година са по - малко от 45 кВтч/м2 - тогава говорим за енергийно - пасивни къщи;
  • Ако разходите са по - малко от 15 кВтч/м2- тогава имаме къща с нулева  консумация на енергия.

За да се намали потреблението на енергия, при проекта за къща трябва да се вземат следните неща предвид:

От гледна точка на планирането, при изработването на проекта трябва да се обърне внимание на къде е обърната къщата. Добре е ориентацията на еднофамилната къща да е с южно изложение, защото основният източник на топлина за дома е слънчевата енергия.

За да се избегне загубата на топлина къщите трябва да са по възможност без „студени мостове”, а термичното съпротивление да не надвишава 0,15 W/m2K. Това може да стане, като още при проекта за къща се предвиди много добра външна и вътрешна изолация на сградата и като се комбинират материали като: стоманобетон за мазето, многопластови външни стени и таван и прозорци с най - малко три камерна дограма с двоен стъклопакет.