Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Еднофамилна къща в село Малък чардак, община Съединение

Еднофамилната къща в село Малък Чердак, община Съединение  е проектирана като едноетажна постройка. Разчупената и форма в съчетание с френските прозорци по челната фасада оформят една съвременна визия. Основна цел на инвеститора е икономичност на конструкцията и спестяване на разходите по време на строителство. Това изискване е спазено изцяло чрез замяна на плочата над първият етаж с дървен гредоред, върху който стъпва покривната конструкция. Фундирането на еднофамилната къща е решено чрез ивични бетонови основи. Сеизмичните сили се поемат от тухлени шайби обрамчени със стоманобетонови колони и греди.

Благодарение на непрекъснатата координация между архитект-конструктор, разпределението на къщата е предвидено така че при спазване на минималните конструктивни изисквания при проектиране на сградата да се постигне максимален простор и обем на помещенията.

3