Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Еднофамилна къща в село Златитрап, община Родопи

Еднофамилната къща е със свободно застрояване въз основа на скица издадена от община Родопи. Сградата е проектирана изцяло по желанията на клиента - на два етажа, които ясно разграничават зона нощ и зона ден - в първият етаж са съсредоточени помещенията за активни дейности: антре, всекидневна, кухня, баня, склад за градински инструменти, обособен кът за работно ателие. Вторият етаж е решен изцяло за отдих с проектиране на спални помещения, дрешник  и баня с тоалетна. 

Конструкцията на сградата е с носещи стоманобетонови ивични основи, колони, греди и плочи над първия и втория етаж. Покривната конструкция е дървена покрита с керамиди тип "Bramac". Поемането на усилията от сеизмични въздействия става посредством четири стоманобетонни шайби, които са изчислени да поемат девета степен на земетръс..