Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Еднофамилна къща в село Войсил, община Марица

Сградата е проектирана като едноетажна постройка по издадена скица от община Марица. Изчистената правоъгълна форма съчетана с двускатен покрив придава приятна класическа визия на еднофамилната къща. Едновременно с това е постигната максимална опростеност на строителните проекти по желание на инвеститора, с цел минимизиране на разходите по време на строителство. Конструкцията на сградата е изпълнена от стоманобетонен скелет ( ивични фундаменти, стоманобетонови греди и колони ) и дървена покривна конструкция.

4