Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Еднофамилна къща в село Бачково, община Асеновград

Сградата е проектирана в село Бачково съгласно скица-виза издадена  от община Асеновград. Разположена  е по имотна граница и  до съществуваща сграда на калкан. Теренът е наклонен и по желание на инвеститора е терасиран.

Еднофамилната къща  е решена като двуетажна с таванско помещение.  Неправилната  форма на парцела е причина за интересната и начупена форма на сградата. Зоните ден и нощ са отделени съответно на първия и втория етаж. Таванското помещение е проектирано с достатъчна височина за да се използва  като спалня, за осветеност и проветряване на помещението са  предвидени два покривни прозореца тип "табакера".

Носещата конструкция на къщата е стоманобетонен скелет със стоманобетонна плоча между първия и втория етаж. Сеизмичните натоварвания се поемат посредством стоманобетонни шайби. Покривната конструкция е дървена покрита с керемиди.