Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Дървените къщи – ефектна елегантност

Дървените къщи са една нова възможност  да се сдобием със свой собствен дом. По енергийно-спестяващи и екологични показатели, този строителен продукт отговаря на всички европейски и световни стандарти. Технологията на изграждане не се влияе от неблагоприятни климатични фактори, както е при традиционното строителство с тухли и бетон.

Експлоатационният срок на дървените къщи е от 90 до 100 години, като фирмите – производители дават гаранция на  конструкцията - 50 години. 

  За разлика от добре познатите ни масивни къщи, тези постройки имат отлични топлоизолационни и шумоизолационни показатели, дори при минимална дебелина на стените. Тези предимства на дървените къщи се дължат на именно на стени-сандвич, с които се изграждат външните и преградните стени. Стените са модулни, типизирани, които се изпълняват от слоеве дървени плоскости с изолационна вата помежду им. Дървената къща има напълно завършен вид и по нищо не отстъпва на къщите изградени по традиционните строителни технологии.

    Дървените плоскости са изработени от иглолистни частици, слепени в три перпедикулярно ориентирани слоя, които им придават висока механична устойчивост. Плоскостите се закрепват към носеща скара от дървени колони и греди и така сградата е в състояние да поеме големи натоварвания, както и да осигури сеизмичната устойчивост на къщата.

   За изграждането на една дървена къща са необходими: скелетна конструкция, връзки, стенни и подови модули, които се монтират, съгласно избрания проект. Всички елементи са изработени от естествени продукти, които не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на обитателите на къщата. Постига се добра завършеност на помещенията също както при масивната къща. Дървената конструкция е обработена изцяло по специален начин, което я прави изключително устойчива на пожар.

   На практика бързината, с която се изграждат дървените къщи е без аналог – за100 м²  застроена площ са достатъчни 3-4 дни, при предварително изграден нулев цикъл - основи и настилка на кота 0.00. Модулните елементи не изискват използване на скъпоструваща и тежка строителна механизация, което намалява стойността на монтажните операции.

Следните показатели могат да оборят и най-големите скептици: дървените къщи са:

- 2 пъти по-добре топлоизолирани в сравнение със стандартните масивни сгради, благодарение на модулните стени тип сандвич;

- дървесината предлага отлично съотношение на здравина към количество вложен материал.

     Инвеститорите могат да използват готов проект или да възложат индивидуално проектиране. В последните години архитектурните бюра натрупаха достатъчен опит и създадоха уникални дървени къщи, като стилът им достига до елегантен модернизъм.            

На практика дървените къщи осигуряват на обитателите си максимален комфорт при минимални инвестиции за изключително кратък период от време.