Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Готов проект на хале с едноскатен наклон

РЗП: 
600 кв.м.

Готовият проект на стоманена конструкция с едностранен наклон е подходящ при изграждане на сграда на калкан до съществуваща постройка или по улична регулационна линия на парцела като допълващо застрояване.  Готовият проект на металната конструкция е с размери напречно от (12) 15 - 24м и от 12м до 48м надлъжно. Височината на колоните е от 6м до 12м.

Подходящ за изграждане на навес за складиране на селскостопанска продукция или гараж за селскостопанска техника и инвентар. Проектът е разработен за помещения които не изискват отопление и дават възможност за свободно преминаване на превозни средства с инвентарна техника. В проектите е предвидена възможност за допълнително изграждане на стенни ограждения от профилна ламарина, сандвич панели или масивни стени. Подовата настилка е стоманобетонова с дебелина до 20см в зависимост от функцията на помещенията и нуждите на клиента.

Проектът е по част конструктивна е разработен с минимален разход на стоманени профили с възможност за бърз и лесен монтаж на строителната площадка. Използваните стоманени профили на напречните рамки са двойно Т сечения - IPE по EN. Покривните греди (столици) са студеноогънати П сечения по EN. В проекта е предвидена един брой Х-връзка между стоманените рамки.

Разработените готови проекти по част Конструктивна и Архитектура са на фаза технически работен проект в съответствие с действащите норми за натоварване при проектиране на стоманени конструкции и осигуряване на сеизмична устойчивост.

В зависимост от пренадзначението на сградата се разработват техническите проекти по останалите части.

Отправете Вашето запитване за цена на готов или индивидуален проект за хале чрез формата за оферти или се свържете с нас !

 

 

2