Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Готов проект на хале с двускатен наклон

РЗП: 
1000 кв.м.

Готовият проект на хале с двускатен покрив се предлага с фиксирани напречни размери от 12м до 24м,надлъжно до 48м и височина н колоните до 8м. Проектите са подходящи за изграждане на стандартно хале с функция за: автосервиз, склад, работилница, гараж, ферма по европейска програма за производствена и/или промишлена дейност. 

Предвижда възможност за монтиране на покривни и стенни покрития, както от сандвич панели, така и от профилирна ламарина, спрямо желанието на клиента. Готовите проекти са разработени за свободно разположение на сградата в парцела. 

Стоманените профили на рамковата конструкция са със сечение двойно Т - IPE по EN. Покривните столици са студеноогънати С профили. Стенните греди за монтаж на сандвич панелите са кутиеобразни профили по DIN. Подовата настилка е предвидена с дебелина 16см - двойно армирана бетонова настилка на фуги през 4м. Съществува възможност за изпълнение на шлайфана бетонова настилка по отделен детайл.

Готовите проекти по част Архитектура и Конструкции включват пълна спесификация на вложените материали - стомана, бетон, сандвич панели ( профилна ламарина ), дограма, земни работи и кофраж. Стандартната разработка на проектите включва две секционни врати и прозорци по фасадите на сградата. Предвидена е и възможност на клиента сам да определи местата на врати и прозорци спрямо неговите нужди. 

Проектите се предлагат и с допълнителна опция за монтаж на телфер с товароподемност до 5 тона ( уточнява се допълнително ).

В зависимост от пренадзначението на сградата се разработват техническите проекти по останалите части.

Отправете Вашето запитване за цена на готов или индивидуален проект за хале чрез формата за оферти или се свържете с нас !

 

 

5