Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Готов проект на хале със стоманена конструкция - ферма

РЗП: 
720 кв. м.

Готовият проект за стоманена фермова конструкция е подходящ за изграждане на помещения с големи размери: от 15м до 24м напречно и от 12м до 48м, надлъжно. Конструкцията позволява да се покрие площ от 180-720м2. Височината на колоните е от 6м до 12м - габарит.

Фермовата конструкция е подходяща за складове за готова продукция, навеси, цехове за производствена или промишлена дейност. 

Разработените проекти са оптимално разработени с цел нисък разход на стомана. Позволяват максимална гъвкавост на затвореното пространство, поради големия отвор между стоманените колони. 

Използваните стоманени профили са европейски - EN, типизирани и подбрани по унифициран каталог на производители и вносители на стомана в България.

Фермовата конструкция позволява директен монтаж на окачен таван, който значително подобрява степента на пожароустойчивост на сградата.

Огражденията металната конструкция са предвидени да бъдат от профилна ламарина или сандвич панели - по желание на клиента. Подът на помещенията е двойно или единично армирана бетонова настилка е с дебелина от 12см до 20см в зависимост от нуждите на клиента.

Готовите проекти за стоманена фермова конструкция са изготвени във фаза технически работен проект по части Конструктивна и Архитектурна. Проектите са разработени спрямо действащите в момента норми за натоварване и въздействия, доказана сеизмична осигуреност и експлоатационна пригодност. 

В зависимост от пренадзначението на сградата се разработват техническите проекти по останалите части.

Отправете Вашето запитване за цена на готов или индивидуален проект за хале чрез формата за оферти или се свържете с нас !

 

 

1