Call us  0885 826 654

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Готови проекти на къщи

185.66кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4000лв

128.23 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 3100 лв

248.99 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4450лв

203.84 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4300 лв.

178.39 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4000 лв

142.12 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 3500 лв

227.28 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 3500 лв

227.92 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4500 лв

146 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 3500 лв