Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Готови проекти

Предлагаме Ви готови проекти на стоманени конструкции за: хале, автосервиз, навес, склад за готова продукция и/или инвентарна техника, работилница, гараж, ферма за производствена и промишлена дейност

Проектите са максимално типизирани и са разработени във фаза технически работен проекти за бърза изработка и лесен монтаж. Комплектът от проекти включва подробни количествени сметки по всички части, което позволява непосредствено остойностяване на вложените от Вас средства. 

Разработени са проекти по части Архитектура и Конструкции спрямо действащите строително-архитектурни норми и законови разпоредби за сеизмична устойчивост. Проектите по останалите части: водоснабдяване и канализация, част електрическа, пожарна безопасност, отопление, вентилация, климатизация и геодезия, се разработват от проектантският ни екип, индивидуално според желанията на клиента, съобразени с характеристиките на парцела и издадена скица с виза.