Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Видове тухли при строителство на еднофамилна къща

какви тухли за къща

При изграждането на еднофамилни жилищни сгради могат комбинирано да се използват различни видове тухли, в зависимост от вида на зидовете – ограждащи външни, носещи, преградни, неносещи. Избора на тухли за зидовете при процеса на проектиране на къща е от особено значение не само за топлоизолационните качества, но и за разхода на строителните материали бетон, армировка, кофраж.

На пазара у нас, наред с добре познатите „единички“, „двойки“ и „четворки“ се предлагат керамични блокове с различни размери от типа на Porotherm, Forati и блокове от газобетон.

Единичен керамичен блок 250/120/60 mm се предлага в два варианта – плътна тухла и тип „решетка“. Подходящи са за изграждане както на неносещи, така и на носещи зидове. Зидането с този вид е изключително трудоемък и бавен процес. От гледна точка на противоземетръсните изисквания, ако всички стени се иззидат с единични тухли, а ограждащите  – от плътни единични тухли със силен вароциментов разтвор, който се полага и във вертикалните фуги, отпада необходимостта от стоманобетонови греди и колони, без това да намалява земетръсната устойчивост на сградата. В този случай всички стени изпълняват функцията на противоземетръсни шайби. Къщата е устойчива на вертикални и хоризонтални натоварвания. Проблем е недобросъвестното изпълнение на зидарските работи, тъй като обикновено във вертикалните фуги не се поставя свързващ разтвор.

       Четворен керамичен блок – добре познатата „четворка“ ( 250/ 250 / 120 мм) с хоризонтални кухини, които заемат 60% от обема. Сравнително евтини, но с голяма обектова фира. При използването им се разходва голямо количество зидарски разтвор. При използването им за външни зидове възниква необходимостта от изграждане на топлоизолация, която се предписва в проекта за къща.

       Двоен керамичен блок – т.нар. „двойка“ - различава се от тухлата четворка единствено по размера си - 250 / 120 / 120 мм.

       Керамични блокове POROTERM – изработват се по иновативна технология – в глината са добавени дървени трици, които в процеса на изпичане изгарят и образуват милиони микропори в черепа на тухлата. Имат ниско обемно тегло, поради което се предлагат като едроформатни блокове. Добрата носимоспособност и високата якост на натиск ( 3 пъти по-висока от тази на обикновените керамични тухли) се дължат на вертикалното разположение на кухините. Съотношението между кухинността и плътната маса е 45% : 55%, което предполага висок акомулиращ ефект и намаляване на топлинните загуби с 20%. Притежават прецизна геометрия и челна сглобка по вертикалната фуга  тип „нут и федър“, която спестява полагането на разтвор във вертикалните фуги. Зидовете са прави и се използва 3-4 пъти по-малко зидарски разтвор. Благодарение на своята многокамерност се режат лесно (за полагане на различни инсталации) и по тях могат стабилно да се закрепват тежки окачвания. Продуктовата листа на POROTERM включва:

  • POROTERM 38 N+F Hi – подходящи за външни ограждащи зидове с дебелина 38 см. Незначителното намаляване площта на помещението се компенсира от по – ниските разходи за труд. Отличните изолационни качества правят излишно изграждането на топлоизолация.
  • POROTERM 25 N+F – подходящи за неносещи зидове с дебелина 25 см. Стените са здрави и устойчиви на натиск или удар.При външни зидове се налага полагането на топлоизолация.
  • POROTERM 12 N+F – подходящи за неносещи зидове с дебелина 12 см.
  • POROTERM 8 N+F – притежават малка дебелина и висока механична устойчивост. Използват се предимно за изграждане на инсталационни шахти, вътрешни неносещи стени с повишена шумоизолация, за изграждане на двуслойни и трислойни стени. 

FORATI са керамични блокове, създадени специално за българския пазар. Имат хоризонтални кухини и по размер напомнят за конвенционалната тухла „четворка“. За разлика от нея са с прецизна геометрия. Притежават висока пожароустойчивост и въпреки високото си качество се предлагат в по-нисък ценови диапазон. Първо се изгражда стоманобетонният скелет на сградата, след което лесно се изпълняват и зидарските работи. Предлагат се два вида:

  • FORATI 4 – с размер на блока 250 / 250 / 120 мм – предназначени

за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина 25 см.

-      FORATI 8 – с размер на блока 330 / 250 / 200 мм – за неносещи зидове с дебелина 20 – 25 см.

Чрез използването на газобетонни блокове зидовете се изграждат бързо и лесно. Използват се предимно за външни стени на неотопляеми, сезонно обитавани сгради, селскостопански сгради или за преградни стени с шумоизолационно предназначение между отделните помещения. Стените „дишат“, пожароустойчиви са и не се налага последващото им саниране. Притежават добра топлоустойчивост, но са силно хигроскопични – поемат влагата от околното въздушно пространство, поради което се налага изграждането на подходяща изолация. Блоковете са със стандартна дължина (60 см) и височина (25 см), а дебелината варира от 5 до 35 см. На пазара се предлагат пет основни вида:

  • B 2,0 / D 350 YTONG extrA+ - за неносещи стени на нискоенергийни и пасивни сгради;
  • B 2,5 / D 390 YTONG A+ - за неносещи стени на енергоефективни сгради;
  • B 2,5 / D 440 YTONG – за неносещи стени
  • B 5,0 / D 600 YTONG – за носещи стени и зидани противоземетръсни шайби
  • B 5,0 / D 700 YTONG – за стени с висока звукоизолация.

    

    При избора на подходящите тухли за изграждане на еднофамилни жилищни сгради, водещ критерий трябва да бъде усещането за топлота, сигурност и дълготрайност. 

5