Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Блог

Необходимите документи, които трябва да бъдат приложени към проектите за вашата еднофамилна къща са:

Кадастрална скица - издава се от агенцията по кадастър. За да бъде...

При проектирането на еднофамилни къщи преградните, носещи и ограждащи зидове са от изключително важно значение за стабилноста на къщата. Стените са натоварени освен от...

Наклоненият покрив е предпочитан в страната, поради факта, че същестуват периоди през годината, в които валежите на сняг и дъжд са обилни и е необходимо бързо и лесно отвеждане...

В тази статия са описани някои по специфични детайли, които е желателно да бъдат проучени преди да бъде закупен имот за бъдещо строителство.

Несъответствие между...

Преди още да е започнало проектирането на къщата, трябва да сме осигурили подходящ парцел за строеж.

Желателно мястото където ще бъде построена сградата да е на равно,...

Често при проектирането на сградите е необходимо използването на стоманена конструкция като заместител на стоманобетоновата. В тази статия ще опишем основните предимствата и...

Предпроектните   проучвания са много важна част в инвестиционното проектиране, тъй като те спестяват значителни средства и проблеми при проектирането и строежа на вашата къща...

Основните причини, поради които ателиета за творческа дейност се преустройват в жилища са по големите данъци, и по високата цена на електроенергия за ателиетата. За да се...

Кадастрална скица на поземлен имот е копие от действащата кадастрална карта на дадено населено място. Скиците могат да бъдат изработвани в различен мащаб като стандартният е 1...

1. Архитектурен проект - изготвя се от архитект и съдържа:

А. Обяснителна записка

Б. Чертежи на:

-ситуация ( разположението на сградата в парцела)

-...

Страници