Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Акценти на енергийна ефективност при преустройство на къща

Когато предприемаме преустройство на еднофамилното жилище, наред с промяната в архитектурното разпределение, можем да направим стъпка в посока на повишаване енергийната му ефективност.

Предимствата на пасивните къщи са безспорни:

- ниски разходи за отопление и охлаждане;

- непрекъснат поток от свеж въздух в целия полезен обем на сградата;

- значително подобряване на микроклимата - температурата на всички вътрешни повърхности е относително постоянна – независимо от сезона.

За да повишим енергийната ефективност при преустройството на сграда в еднофамилна къща на първо място трябва максимално да се намали загубата на енергия. Преустановяването на въздушните течове се постига чрез подходяща топлоизолация на сградата – вътрешна и външна. Ефектът е гарантиран при използването на сертифицирни материали. Необходимата дебелина на топлоизолацията трябва да бъде изчислена и предписана от специалист по Енергийна ефективност.

Вторият важен момент е подмяната на дограмата. Неписано правило тук е, че по-високото съотношение между площите на стъклопакета спрямо тези на прозоречните рамки осигурява по-оптимални температури във вътрешните обеми на сградата. Отново стои изискването за високо качество на материалите и изпълнението: прозоречните рамки да са изработени от качествени материали  и да са монтирани в изолационния слой на сградата -изолацията да покрива връзката между прозоречната рамка и стената. По отношение на стъклопакетите - за нашите климатични условия е достатъчно те да са двойни, но с нискоемисионни стъкла.

При преустройството на сграда в пасивна еднофамилна къща е възможна и промяна в размера и местоположението на всички остъклени повърхности. Съобразяването им с количеството на пасивните слънчеви притоци ще доведе до по-нисък разход на енергия за отопление през зимата и за охлаждане през летния период.

Добре би било, ако финансовите ресурси позволяват да изградим и вентилационна система, като спазим изискването тя да е с рекуперация и да е изключително прецизно проектирана. По този начин се осигурява постъпване на свежия въздух през жилищните помещения, а застоялият въздух и влагата се извличат през кухнята и санитарните възли. Изхождайки от високата цена на елементите на вентилационната система, този трети елемент на пасивна къща, би бил достъпен за ограничен кръг от инвеститори.

При преустройство на еднофамилно жилище с  елементи на пасивна сграда  начинът „Направи си сам“ е неприложим. Проектът трябва да изключва наличието на топлинни мостове и да осигурява висока степен на изолиране на сградата. Инвестицията е сериозна, а бързата ѝ възвращаемост зависи от трите „К“ - КАЧЕСТВЕНО проектиране; КАЧЕСТВЕНО изпълнение с КАЧЕСТВЕНИ материали.

2